Firma Krakenboot Pawel Madry, (zwana dalej „Krakenboot” „Zwölfer”) będzie przetwarzała dane osobowe użytkowników odwiedzających stronę internetową www.zwolfer.com, korzystających z usług na niej zawartych oraz osób kupujących w naszych sklepach. Krakenboot Pawel Madry, dążąc do zachowania przejrzystości w kwestii obchodzenia się z danymi osobowymi użytkowników i klientów, przyjęła niniejszą politykę prywatności. Poniżej znajdują się informacje na temat rodzajów przetwarzanych przez Krakenboot danych osobowych, powodów ich przetwarzania i sposobów ich udostępniania. Krakenboot jest administratorem danych, jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych użytkowników i klientów firmy.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ZWÖLFER?

Zwölfer gromadzi dane osobowe w następujących przypadkach:

1. Zakup zegarków, akcesoriów, pasków do zegarków i innych produktów,

2. Zgłaszanie się użytkowników w celu otrzymywania najnowszych wiadomości, zaproszeń i ofert,

3. Zgłaszanie próśb o pomoc oraz

4. Przeglądanie strony internetowej www.zwolfer.com.

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko użytkownika lub klienta, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje szczegółowe dotyczące płatności, adres IP, zachowanie się na stronie internetowej i inne dobrowolnie przekazywane informacje.